คำถามที่พบบ่อย

แนะนำไทยประกันชีวิต INFINITE

การดูแลที่มากกว่าสำหรับลูกค้าคนสำคัญ ผ่านเอกสิทธิ์เฉพาะที่ได้รังสรรค์อย่างดีที่สุด ผ่านกิจกรรมและสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ บันเทิง ท่องเที่ยว ส่วนลดจากร้านค้า รวมถึงการบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกมากมาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดภายใต้การดูแลของ ไทยประกันชีวิต
โดยแบ่งสมาชิกเป็น 4 ระดับ ตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่

  1. ไทยประกันชีวิต INFINITE ระดับ Platinum
  2. ไทยประกันชีวิต INFINITE ระดับ Gold
  3. ไทยประกันชีวิต INFINITE ระดับ Silver
  4. ไทยประกันชีวิต INFINITE ระดับ Classic
ไทยประกันชีวิต INFINITE เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการเข้าร่วม

การกำหนดระดับสมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ

  • - ระดับสมาชิก INFINITE คำนวณจากเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลทุกประเภท ยกเว้น กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายบุคคล กรมธรรม์กลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ กรมธรรม์กลุ่มทุกแบบ ทั้งนี้การคำนวณเบี้ยประกันภัยรวมต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • - กรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณเบี้ยประกันภัย ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีสถานะมีผลบังคับ
ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยในปีนี้ สามารถเข้าร่วม เป็นสมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE ในปีถัดไป ตามหลักเกณฑ์การกำหนดระดับสมาชิก

การปรับระดับและรักษาระดับสมาชิก

ไทยประกันชีวิต INFINITE จะทำการปรับระดับสมาชิกทุกเดือนมกราคมของทุกปี โดยคำนวณจากเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีของปีที่ผ่านมา ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยในระหว่างปีจะไม่มีการปรับเพิ่มหรือลดระดับสมาชิก

เงื่อนไขการพิจารณาต่อระดับสมาชิก ไทยประกันชีวิต INFINITE

การพิจารณาต่อระดับสมาชิก ไทยประกันชีวิต INFINITE พิจารณาตามจำนวนเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปี เพื่อกำหนดระดับสมาชิก โดยที่สมาชิกจะสามารถต่อระดับได้ต่อเนื่อง ตราบที่มียอดชำระเบี้ยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปี เป็นไปตามสถานะที่บริษัทฯ กำหนด ตามตารางด้านล่าง

บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาระดับสมาชิกในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และจะต่อระดับสมาชิก ในวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป

ไม่มีการปรับระดับสมาชิกระหว่างปี โดยเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระทุกกรมธรรม์ จะถูกนำมาคำนวณสำหรับปรับระดับสมาชิกใหม่ในรอบปีถัดไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
ลูกค้ายังคงได้รับสิทธิพิเศษตามระดับเดิมจนถึงสิ้นปีนั้นๆ
การสิ้นสุดสมาชิกจะเกิดขึ้นเมื่อกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ หรือสิ้นสถานะการชำระเบี้ยฯ โดยจะสิ้นสุดสมาชิกในปีถัดไป ยกเว้นกรณีมรณกรรม จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกทันที
ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ตามเดิมจนถึงสิ้นปี แต่การเวนคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ระหว่างปีมีผลกับระดับและสิทธิพิเศษในปีถัดไป
ไม่ได้ระดับสมาชิก เนื่องจากสิทธิ์การเข้าร่วมพิจารณาจากผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น

สิทธิพิเศษ

ลูกค้าไม่สามารถรับระดับสมาชิกแคมเปญซ้อนกันได้ โดยจะได้รับระดับสมาชิกสูงสุดเพียง 1 ระดับเท่านั้น
สิทธิพิเศษที่สมาชิก ไทยประกันชีวิต INFINITE ได้รับ จะมีความหลากหลายและจำนวนที่แตกต่างกันตามระดับสมาชิก
สิทธิพิเศษจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยสมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดสิทธิพิเศษได้ทาง แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต
สมาชิกสามารถรับสิทธิ์และติดตามรายละเอียดสิทธิพิเศษได้ทาง แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต
สามารถแลกรับสิทธิพิเศษผ่าน แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต เท่านั้น

กรณีที่ 1 ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่ภายในปีนั้น จะสามารถมองเห็นเมนู “สิทธิพิเศษ” ได้ภายในปีถัดไป

เช่น ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่ภายในปี 2563 ลูกค้าจะสามารถมองเห็นเมนู “สิทธิพิเศษ” ได้ในปี 2564

กรณีที่ 2 กรมธรรม์ของลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ

เช่น กรมธรรม์อุบัติเหตุ กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ กรมธรรม์กลุ่มทุกรูปแบบ หรือสถานะกรมธรรม์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

สอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลไทยประกันชีวิต INFINITE โทร. 1124 กด 8 หรือเว็บไซต์ infinite.thailife.com
สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลไทยประกันชีวิต INFINITE โทร. 1124 กด 8 หรือเว็บไซต์ thailife.com
ลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งปรับระดับสมาชิกใหม่ในเดือนเมษายน ของทุกปี